BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Beyannamenin Belirli Alanlarında Yapılacak Düzeltmeye İlişkin Tespit İşlemleri

BD1; Gümrük Kanununun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede yapılacak düzeltme işlemlerinin, rehberde yer alan usul ve esaslar dikkate alınarak ön incelemesini kapsar.

(Dahilde İşleme Rejimi kapsamı ihracat işlemlerini gerçekleştirmiş fakat Dahilde İşleme İzin Belgelerini kapatamayan firmalar için gerekli Yan sanayici bilgisine ilişkin düzeltme ve Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi bilgisine ilişkin düzeltme yapılmasına ilişkin)