BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

OK1; Onaylanmış kişi statü belgesi müracaatına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini kapsar.

(Dış ticaret firmaları için çok büyük avantajlar getiren A, B ve C sınıfı onaylanmış kişi statü belgesi almaya hak kazanmak için gerekli tespit raporunu hazırlıyoruz. Özellikle bu statü ile elde edecekleri; sonradan ibraz edebilecekleri eksik evrakla beyanda bulunarak yapacakları gümrük işlemlerinde hem zaman kaybının hem de maliyet avantajı yakalarlar. Ayrıca statülerine göre faydalanacakları indirimli teminat işlemleri ile maliyetleri düşürebilirler. Onaylanmış ihracatçı özelliği ile avantajlarını özellikle Mavi Hat uygulaması ile ithalatta ve ihracatta belge kontrolüne ve muayeneye tabi olmadan gerçekleştirebilecekleri işlemlerle hız ve maliyet avantajı yakalarlar.)