BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması

Gümrük mevzuatında gerçekleştirilen son düzenlemeler ile bir kısım gümrük işlemlerinin Gümrük Müşavirleri tarafından yerine getirilmesi mümkün kılınmıştır. Düzenlemeler ile öngörülen işlemlerin Gümrük Müşavirlerinin belge alması, iş sahipleri ile yapacakları sözleşme ve tümüyle elektronik ortamda güvenli bir şekilde yürütülme esasları oluşturulmuştur. Bu uygulama kapsamında; özel antrepolarda (akaryakıt depolanan antrepolar hariç) eşya giriş ve çıkış işlemleri tespitinin yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yapılması ve gümrük memuru görevlendirilmesine son verilmesi öngörülmüştür. Ayrıca yapılacak tespit işlemlerinin asgari ücret tarifesi de belirlenmiştir. 19 Temmuz 2008 tarihi itibariyle başlaması öngörülen uygulama ile dış ticaret erbabına yönelik hizmetin daha hızlı ve güvenli yürütülmesi hedeflenmiş, bu alanda uzman gümrük müşavirlerinin daha fonksiyonel çalışmaları imkanı getirilmiştir. Bu düzenlemeler ile;

Antrepo Rejimine ilişkin;

Özel antrepolara her eşya giriş ve çıkış işleminin tespit edilmesi, Genel ve özel antrepodaki stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibariyle tespit edilmesi, Genel ve özel antrepo başvuru dosyalarının (açılış, adres değişikliği, tadilat, genişletme, daraltma) ön incelemesine yönelik tespit yapılması, Antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi.