BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri

AN1; Antreponun açılmasına ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN2; Antrepoda genişletme, daraltma işlemlerine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelenmesini,

AN3; Antrepodaki tadilatlara ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN4; Antrepodaki adres değişikliğine ilişkin başvuru dosyalarının ön incelemesini,

AN5; Gümrük Yönetmeliği’nin 523 üncü maddesi çerçevesinde antreponun devir işlemlerinin mevzuata uygunluğunun incelenmesi

AN6; Özel antrepoya eşya giriş çıkış işlemlerinin tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

AN7; Antrepoda stok kayıtlarının altışar aylık dönemler itibari ile tespitini,

AN8; Genel antrepoya eşya giriş çıkış tespiti ile gümrük yükümlülüğü sona erdikten sonra varsa ilgili kurumlarca yapılacak kontrol sonuçlarına göre gümrük gözetiminin sonlandırılmasının tespitini,

AN9; Antrepo rejimine tabi eşyanın elleçme işlemlerinin tespitini kapsar.Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri

İhracata yönelik

Onaylanmış ihracatçı veya ihracatçı tarafından düzenlenen A.TR dolaşım belgeleri ile ihracata konu eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR.1 dolaşım sertifikalarını altı aylık dönemler itibariyle kontrolünü ve ilgili mevzuata uygunluğunun tespit edilmesi, Onaylanmış ihracatçı yetkisi başvurusuna konu eşyaların menşeinin tespit edilmesi.